រ៉ឺម៉កកង់​បី​មិន​ក្រោម​៥០០​គ្រឿង​ចល័ត​ដឹក​ភ្ញៀវ​ពេលយប់​នៅ​តំបន់​ផ្សារ​ចាស់​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​