បើ​គ្មាន​ជម្លោះ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ទេ ចិន​គឺជា​ដៃគូ​តែមួយគត់​ដែល​អាស៊ាន​ខ្វះ​មិនបាន​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​