កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​


កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ជា​ច្រើន​បាន​បញ្ចេញ​រថយន្ត​ទំនើប​ៗ ដើម្បី​ប្រជែង​គ្នា​​ដណ្ដើម​ទី​ផ្សារ​រៀងៗ​ខ្លួន។ ​ថ្ងៃ​នេះ Sabay សូម​បង្ហាញ​រថយន្ត​​ប្រណិត​បំផុត​ ក្នុង​លោក ដែល​មក​ពី​ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ​គ្នា៖

 

១. Rolls Royce Phantom Serenity (តម្លៃ​ជាង​ ១លានដុល្លារ)

 

កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

 

២. Bentley Bentayga (តម្លៃ​ជាង​ ២០ម៉ឺនដុល្លារ)

 

កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

 

៣. Mercedes-Maybach S-Class Pullman (តម្លៃ​ជិត​ ២០ម៉ឺនដុល្លារ)

 

កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

 

៤. BMW 740i (តម្លៃ​ជាង​ ៨ម៉ឺនដុល្លារ)

 

កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

 

៥. Rang Rover SVAutobiography (តម្លៃ​ជាង​ ៨ម៉ឺនដុល្លារ)

 

កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

កំពូល​រថយន្ត​ប្រណិត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

 

សូម​បញ្ជាក់​​៖​ ​តម្លៃ​ខាង​លើ​ជា​តម្លៃ​នៅ​បរទេស​៕

 

ប្រែសម្រួល៖ រដ្ឋ

ប្រភព៖ businessinsider