លេងល្បែង​សិច​នៅលើ​អាកាស​ពេល​កំពុង​លោត​ឆត្រយោង

dnt-news: ​នេះ​ជា​រឿង​មួយ​គួរ​ឲ្យ​ហួសចិត្ត​បំផុត ដែល​បាន​ថត​នូវ​សកម្មភាព​គូរ​ស្នេហ៍​ដែលជា​ជនជាតិ​អាមេរិក​ឈ្មោះ អា​ឡិច​អាដាម ចំណែក​ស្រី​គឺ​នាង ហូ វែ​ល​ពួកគេ​បាន​លេងល្បែង​ក្តៅ​សាច់​រួមរ័ក​គ្នា​នៅលើ​អាកាស​ពេល​កំពុង​លោត​ឆត្រយោង ។​