រូងភ្នំ​ព្រះធរណី​ស្រូប​ក្លាយជា​បឹង​ធម្មជាតិ​អស្ចារ្យ​បំផុត

dnt-news : ​ក្រោយ​ពេលដែល​រូងភ្នំ​ដ៏​ធំ​មួយ​ត្រូវបាន​ព្រះធរណី​ស្រូប​យកទៅ​បាត់​កាលពីពេល​ជាង​១​ពាន់​ឆ្នាំមុន អាងទឹក​ហា​មី​ល​តុ​ន​ក៏បាន​លេចចេញ​ជា​រូបរាង​ឡើង ពេលនោះ​ហើយ​ជា​ពេលដែល​អាងទឹក​មួយ​នេះ​បង្កើតជា​ទឹកជ្រោះ និង​ល្អាង​ភ្នំ​ដោយបាន​ក្លាយជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​ទាក់ទាញ​មួយ​សម្រាប់​ឱ្យ​ភ្ញៀវ​ជាតិ​និង​អន្ត