ពីកម្មករលីសែង ក្លាយទៅជាថៅកែបណ្ណាគារ IBC

dnt-news: បុគ្គលដែលក្លាយជាមហាសេដ្ឋី មិនសុទ្ធតែផ្ថើមចេញពីត្រកូលអ្នកមានទ្រព្យធូរធារទាំងអស់នោះទេ គឺអ្នកខ្លះទម្រាំតែទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ការតស៊ូប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដែលផ្តើមចេញពីដើមទុនដ៏តិចតួច។ ដូចជាលោកថៅកែក្រុមហ៊ុនម្នាក់នេះ បន្ទាប់ពីថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា ១៩៧៩ មកគឺមានតែបាតដៃទទេប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន