​ថត​​គន្លឹះ​បង្ហាញ​បច្ចេកវិទ្យា​តាម​ទូរសព្ទ កម្មវិធី​ទាំង​ ៨ តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើ Android


​ថត​​គន្លឹះ​បង្ហាញ​បច្ចេកវិទ្យា​តាម​ទូរសព្ទ កម្មវិធី​ទាំង​ ៨ តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើ Android

រាល់​ដង​ពេល​​ប្រិយមិត្ត​ចង់បង្ហាញ ចង់​ចែក​រំលែក ឬ​បង្រៀន​ពី​គន្លឹះ​បច្ចេកវិទ្យា​នានា​តែង​តែ​ធ្វើ​​តាម​កុំព្យូទ័រ ប៉ុន្តែ​ពេល​នេះ  Sabay សូម​ណែនាំ​កម្មវិធី​ល្អ​បំផុត ៨ ដែល​កំពុង​ពេញ​និយម​សម្រាប់​​អ្នក​ប្រើប្រាស់​​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ Android ដែល​កម្មវិធី​នេះ​​អាច​ថត​សកម្មភាព​​ដែល​ប្រិយមិត្ត​​​ចង់​​បង្ហាញ​ ឬ​ចែក​រំលែក​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ដោយ​គ្មាន​ការ​រំខាន ជាពិសេស​មាន​គុណភាព​សម្លេង​ល្អ ច្បាស់​មិន​ដូច​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​ឡើយ។

 

តោះ! ទាញ​យក​ប្រើ​ទាំង​អស់​គ្នា!

 

១/ AZ Screen Recorder

 

ដំណើរការ​ជាមួយ Android 5.0 ចាប់​ពី​ជំនាន់ Lollipop ឡើង​ទៅ មិន​ចាំបាច់​ Root ងាយស្រួល​ប្រើ។

 

​ថត​​គន្លឹះ​បង្ហាញ​បច្ចេកវិទ្យា​តាម​ទូរសព្ទ កម្មវិធី​ទាំង​ ៨ តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើ Android

 

២/ SCR PRO 2

 

​ថត​​គន្លឹះ​បង្ហាញ​បច្ចេកវិទ្យា​តាម​ទូរសព្ទ កម្មវិធី​ទាំង​ ៨ តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើ Android

 

៣/  Lollipop Screen Recorder

 

​ថត​​គន្លឹះ​បង្ហាញ​បច្ចេកវិទ្យា​តាម​ទូរសព្ទ កម្មវិធី​ទាំង​ ៨ តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើ Android

 

៤/ Mobizen for SAMSUNG

 

​ថត​​គន្លឹះ​បង្ហាញ​បច្ចេកវិទ្យា​តាម​ទូរសព្ទ កម្មវិធី​ទាំង​ ៨ តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើ Android

 

៥/  Rec. (Screen Recorder)

 
ដំណើរការ​ជាមួយ Android ៤.៤ ចាប់​ពី​ជំនាន់ Kit kat ឡើង​ទៅ មិន​ចាំបាច់​ Root ងាយស្រួល​ប្រើ​អាច​កំណត់​ទំហំ​វីដេអូ  រយះ​ពេល និង​គុណភាព​សម្លេង​បាន​។

 

​ថត​​គន្លឹះ​បង្ហាញ​បច្ចេកវិទ្យា​តាម​ទូរសព្ទ កម្មវិធី​ទាំង​ ៨ តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើ Android

 

៦/ ADV Screen Recorder

 

​ថត​​គន្លឹះ​បង្ហាញ​បច្ចេកវិទ្យា​តាម​ទូរសព្ទ កម្មវិធី​ទាំង​ ៨ តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើ Android

 

៧/ One Shot screen recorder

 

​ថត​​គន្លឹះ​បង្ហាញ​បច្ចេកវិទ្យា​តាម​ទូរសព្ទ កម្មវិធី​ទាំង​ ៨ តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើ Android

 

៨/ ilos screen recorder

 

​ថត​​គន្លឹះ​បង្ហាញ​បច្ចេកវិទ្យា​តាម​ទូរសព្ទ កម្មវិធី​ទាំង​ ៨ តម្រូវ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើ Android

 

ប្រិយមិត្ត​ពេញ​ចិត្ត​កម្មវិធី​មួួយណា? ប្រាប់​ផង​!!

 

បន្តអាន៖  អត់​សង្សារ​មែន? នេះ​នែ៎ ៣ កម្មវិធី​​អាច​រក​សង្សារ​តាម​អនឡាញ​បាន

 

អត្ថបទ៖ រក្សា

ប្រភព៖ Play Store