ណាសា: ដុំអាចន៍ផ្កាយ ដែលបានសម្លាប់ បុរសឥណ្ឌាម្នាក់នោះ មិនមែនជាអាចន៍ផ្កាយ មែនទែនទេ

ប្រភពព័ត៍មានពី គេហទំព័រTechnoBuffalo បានសរសេរនៅថ្ងៃនេះ ថាអង្គការណាសាបានចេញ មកប្រកាសថាដុំអាចន៍ផ្កាយដែលគ្រប់គ្នា និយាយថាបានសម្លាប់ បុរសម្នាក់ នៅឥណ្ឌានោះមិនមែនជា អាចន៍ផ្កាយពិតប្រាកដនោះឡើង។ព័ត៍មាននានាធ្លាប់បាននិយាយថា បុរសឥណ្ឌាដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត ដោយដុំ អាចន៍ផ្កាយមួយបានហោះ មកពីលើអាកាសតម្រង់រកគាត់ នៅពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងបរិវេណ មហាវិទ្យាល័យមួយកន្លែង។

ដោយយោងទៅតាមរូបភាពមួយដែល បានមកពីបុគ្គលិកម្នាក់របស់ អង្គការណាសាបាននិយាយថា ការពិតគឺមិនអាចប្រែប្រួលទេវាគ្រាន់តែ ជាដុំថ្មដែលផ្ទុះចេញ ពីតំបន់ណាមួយនៅ ក្បែរនោះរឺឆ្ងាយប៉ុណ្ណោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុន្នឹង បើសិនជាយើងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ យើងនឹងឃើញថារូបរាងនិងសណ្ឋានរបស់ដុំថ្មគឺ ជាប្រភេទថ្មដែលមាន នៅផែនដីយើង៕

បើទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ របស់ឥណ្ឌាបានប្រមូលយកដុំថ្ម ទាំងនោះទៅវិភាគហើយការវាស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៅឡើយ ថាតើវាជាដុំថ្មធម្មតារឺ អាចន៍ផ្កាយ ដែលធ្លាក់មកពីអាវកាស៕

ណាសា: ដុំអាចន៍ផ្កាយ ដែលបានសម្លាប់ បុរសឥណ្ឌាម្នាក់នោះ មិនមែនជាអាចន៍ផ្កាយ មែនទែនទេ