គួរ​ឲ្យ​អាសូរ ស្ត្រី​មេម៉ាយ​ត្រូវតែ​បំបរបង់​ចោល​

dnt-news: ​ពាក្យចាស់​លោក​ថា “​ទុក្ខ​ស្រី​ប្តី​ព្រាត់​” គឺ​ចង់​ទូន្មាន​ដល់​ស្ត្រី​គ្រប់រូប​ថា ពួកគេ​នឹងត្រូវ​រ៉ាប់រង​ការងារ​ធ្ងន់​ស្រាល​ទាំងអស់​នៅក្នុង​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ​ក្រោយពី​បែកបាក់​ជាមួយ​ស្វាមី​មិន​ថា ព្រា​ត់រស់ ឬ​ស្លាប់​ឡើយ​។ ប្រការ​នេះហើយ​ទើបបានជា​ស្ត្រី​ភាគច្រើន​យល់ឃើញថា ពួកគេ​បាន​រងកម