លោកតា ប្រាជ្ញ ឈួន នឹង​ប្រគេន​ចាប៉ីដងវែង​ដល់​ព្រះអង្គ សាន សុជា បើ​ខ្លួន​មរណភាព​ទៅ​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​