អតីតយុទ្ធជន​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី​២​ជួប​សង្សារ​ចាស់​ខ្លួន​វិញ​ក្រោយ​បែក​គ្នា​ជាង​៧០​ឆ្នាំ​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​