បទ “លើក​ទង់​ស” ស្នាដៃ​ថ្មី​ច្រៀង​ដោយ​ សាន រ័ត្ន​បញ្ញា​សក្តិ


បទ “លើក​ទង់​ស” ស្នាដៃ​ថ្មី​ច្រៀង​ដោយ​ សាន រ័ត្ន​បញ្ញា​សក្តិ

“គេ​ថា​ស្រលាញ់​ ទើប​រូប​គេ​ប្រច័ណ្ឌ​ តែ​នេះ​គេ​មិន​ប្រកាន់​ ប្រច័ណ្ឌ​គឺ​ខ្ញុំ​នេះ​ទេ ខំ​សាក​ចិត្ត​​ធ្វើ​ផ្ដេកផ្ដិត​ជាមួយ​មនុស្ស​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​ស្នេហ៍​​តែ​គ្មាន​ន័យ​ទេ ​ព្រោះ​គេ​លែង​ប្រចណ្ឌ”។ នេះ​ជា​ឃ្លា​មួយ​នៅ​ក្នុង​បទ​និពន្ធ​ថ្មី “លើក​ទង់​ស” ​ច្រៀង​ដោយ​ សាន រ័ត្ន​បញ្ញា​សក្តិ។

 

តើអត្ថន័យ​ទាំង​ស្រុង​បទ​ចម្រៀង​នេះ​យ៉ាង​ណា​នោះ សូម​រីក​រាយ​ស្តាប់​ជាមួយ Sabay ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

 

ទី​បំផុត សាន រ័ត្ន​បញ្ញា​សក្ដិ ចេញ​បទ​ Original ហើយ!

 

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា​