កម្មកររោងចក្រ មូសហ្គាមិន (កាត់ដេរ) សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ បិទផ្លូវ២១៧ ហៅផ្លូវចំការដូង

ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈនេះ កម្មករកម្មការិនី នៅរោងចក្រ មូសហ្គាមិន (កាត់ដេរ) ភូមិបាគូ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ បានចេញមកបិទផ្លូវ២១៧ ហៅផ្លូវចំការដូង ។

តាមសំដីរបស់កម្មករកម្មការិនី បានឲ្យដឹងថា មូលហេតុដែលពួកគេបិទផ្លូវនេះ ពីព្រោះមិនឃើញ ថៅកែរោងចក្រ មកបើកប្រាក់ខែជូនកម្មករ ៕

កម្មកររោងចក្រ មូសហ្គាមិន (កាត់ដេរ) សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ បិទផ្លូវ២១៧ ហៅផ្លូវចំការដូង

កម្មកររោងចក្រ មូសហ្គាមិន (កាត់ដេរ) សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ បិទផ្លូវ២១៧ ហៅផ្លូវចំការដូង

កម្មកររោងចក្រ មូសហ្គាមិន (កាត់ដេរ) សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ បិទផ្លូវ២១៧ ហៅផ្លូវចំការដូង