ស្រាវជ្រាវ &raquo ប្លែក​ៗ ពី​នេះ​…​ពី​នោះ

​​​មជ្ឈ​មណ្ឌល​វិទ្យា​សាស្ត្រ​កូវ៉ែត លែង​កន្ធាយ​​សមុទ្រ​​ពូជ​​ហ្គ្រីន​ នៅ​​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​ក្នុង​ទីក្រុង​កូវ៉ែត​​​ទៅ​តាម​គោ​ល​ការណ៍​ដោះ​លែង​​សត្វ​នានា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ រួម​ទាំង​បក្សី​នៅ​ក្នុង​ធម្ម​ជាតិ ដើម្បី​បង្កើន​ចំនួន​​ និង​រក្សា​ពូជ​សត្វ​ដែល​ជិត​ផុត​ពូជ​​នៅ​លើ​ពិភព​លោក ៕