ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង


ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង

Angelina Jolie កំពុង​ដំណើរ​ការ​ថត​ភាពយន្ត​រឿង “មុន​ដំបូង ខ្មែរ​ក្រហម​សម្លាប់​ប៉ា​​​ខ្ញុំ” លើ​ទឹក​ដី​ខេត្ត​បាត់ដំបង ក្រោម​ការ​ជួយ​សម្របសម្រួល​ពី​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ខេត្ត​នោះ។

 

តាម​រយៈ​រូប​ថត ១០ សន្លឹក ដែល​ក្រុម​ការងារ Sabay បាន​ចុះ​ទៅ​ផ្ដិត​យក​ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​ព្រឹក​នេះ ប្រហែល​ជា​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រិយមិត្ត ពិសេស​អ្នក​ធ្លាប់​ឆ្លង​កាត់​របប​ខ្មែរ​ក្រហម នឹក​ឃើញអានុស្សាវរីយ៍​នានា​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម​​​មិន​ខាន។ សូម​ទស្សនា​រូប​​ថត​ខាង​ក្រោម៖

 

ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង

 

ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង

ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង

 

ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង

 

ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង

 

ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង

 

ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង

 

ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង

 

ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង

 

ទម្លាយ​​​សកម្មភាព​ថត​រឿង​របស់ Angelina Jolie ព្រឹក​នេះ​ពី​បាត់​ដំបង

 

 អត្ថបទ៖ សំ ជំនាញ