មេការ, សេវាកម្ម, ឆុងកាហ្វេ

Company

TEAM Coffee   

type

Sole Proprietorship

Industry

Catering

employees

<10

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Catering/Restaurant

Hiring

5

Industry

Catering

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Unlimited

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Feb-05-2016

Closing Date

Feb-19-2016
  ហាងកាហ្វេ TEAM Coffee ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមៈ

- មេការគ្រប់គ្រង (Supervisor)
- អ្នកសេវាកម្ម (Service)
- អ្នកឆុងកាហ្វេ (Barista/Coffee Maker)

  - មានបទពិសោធនិ៍ក្នុងការងារ
- មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ រួសរាយ និងមានការសហការល្អ
- មានការព្យាយាមនឹងការងារ អត់ធ្មត់ និងស្មោះត្រង់

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Recruitment Officer

Phone

077 60 52 55

Email

[email protected]

Website

Address

#55p, Hanoi Road (Psar Dey Houy), Phnom Penh Thmei, SenSok