ពី​កសិករ​ក្រីក្រ​ក្លាយជា​ថៅកែ​បង្កាត់​ពូជ​ត្រី​ដ៏​ល្បី​ម្នាក់​

dnt-news : ​បើ​និយាយ​ពី​របរ​ចិញ្ចឹម​ត្រី ឬ​ភ្ញាស់​កូន​ត្រី​លក់​នោះ​ពីមុន​មានតែ​ប្រទេសជិតខាង​ប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែកឯ​ខ្មែរ​យើង​ច្រើន​តែង​គិតថា​ត្រី​ធម្មជាតិ​សម្បូរ​ទៅហើយ មិនចាំបាច់​អី​នឹង​ចិញ្ចឹម ឬ​ភ្ញាស់​កូន​លក់​នោះទេ ហើយ​បើ​លក់​ក៏​គ្មាន​អ្នកណា​ទិញ​ហូប​ដែរ ។ ក៏ប៉ុន្តែ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយនេះ ខ្មែ