លោក Sanders មាន​មោទកភាព​ដែល​មិនមែន​មិត្ត​របស់លោក Kissinger អ្នក​បំផ្លាញ​កម្ពុជា​

លោក Bernie Sanders នៃគណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិក


អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​