ម​ន្ត្រី​​នៃ​អ​​គ្គ​​​នា​​​យ​ក​ដ្ឋា​ន​ចំ​ណេះ​ដឹ​ង និ​ង​ព័​ត៌​មា​ន​ប​រិ​ស្ថា​ន នៃ​ក្រ​សួ​ង​ប​រិ​ស្ថា​ន បា​ន​​ចុះ​ធ្វើ​កា​រ​ងារ​អ​ប់​រំ​ប​រិ​ស្ថា​ន​ កា​រ​ងារ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ប​រិ​ស្ថា​ន​ និង​និ​តិ​វិ​ធី​នៃ​កា​រ​វាយ​តម្លៃ​ផ្សេង​ៗ ខេ​ត្ត​ប​ន្ទា​យ​មាន​ជ័យ​

ក្រុ​​ម​កា​រ​ងា​រ នៃ​អ​គ្គ​នា​យ​ក​ដ្ឋា​ន​ចំ​ណេះ​ដឹ​ង និ​ង ព័​ត៌​មា​ន​ប​រិ​ស្ថា​ន​ដឹ​ក​នាំ​ដោ​យ​ ឯ.ឧ សា​បូ​ អូ​ហ្សា​ណូ ​រដ្ឋ​លេ​ខា​ធិ​ការ បា​ន​ប​ន្ត​ដំ​ណើ​រ​ម​ក​ដ​ល់​ខេត្ត​ប​ន្ទា​យ​មា​ន​ជ័យ និ​ង​បា​ន​បើ​ក​កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​បូ​ក​ស​រុ​ប​ការ​ងា​រ​អ​ប់​រំ​​ប​រិ​ស្ថា​ន ការ​ងា​រ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ប​រិ​ស្ថាន​និង​និ​តិ​វិ​ធី​នៃ​កា​រ​វា​យ​ត​ម្លៃ​លើ​សា​លា​មេ​ត្រី​ភា​ព​ប​រិ​ស្ថាន ស​ណ្នា​គារ និ​ង​វត្ត​អា​រា​ម ស​ម្រា​ប់​កា​រ​ផ្ត​ល់​រង្វា​ន់​មេ​ត្រី​ភា​ព​ប​រិ​ស្ថា​ន នៅ​ម​ន្ទីរ​ប​រិ​ស្ថា​ន​ខេ​ត្ត​ប​ន្ទា​យ​មា​ន​ជ័​យ ដោ​យ​មា​ន​កា​រ​ចូ​ល​រួម​ពី​ឯ.ឧ អោ​ម ចន្ថា អ​ភិ​បា​ល​រ​ង​​ខេត្ត ថ្នា​ក់​ដឹ​ក​នាំ និ​ង​មន្រ្តី​នៃ​មន្ទី​រ​ប​រិ​ស្ថាន​ខេ​ត្ត ព្រម​ទាំ​ង​តំ​ណា​ង​មន្ទី​រ​ទេ​ស​ច​រណ៌ មន្ទី​រ​អ​ប់​រំ យុវ​ជ​ន​និ​ង​កី​ឡា និង​មន្ទី​រ​ធ​ម្ម​កា​រ និង​សាស​នា​ ។ ឯ.ឧអភិបាលរងខេត្ត បានឯកភាពលើ របាយការណ៍សកម្មភាពការងារអប់រំបរិស្ថាន ការងារផ្សព្វ​ផ្សយ​បរិ​ស្ថាន និងទឹសដៅដែលត្រូវអនុវត្តបន្តដោយមន្ទីរបរិស្ថាន ។ឯ.ឧ​ អភិបាលរងខេត្ត បានក៏បានទទួលស្គាល់ការងារបរិស្ថានជាការងាររួម និងមានទំនាក់ទំនងគ្រប់វិស័យ ជាពិសេសគឺទាមទារឱ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់មន្ទីរនៅថ្នាក់ជាតិ វិស័យឯកជន និងប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពបរិស្ថាន។ ជាពិសេសគាំទ្រលើការសំណូមពររបស់មន្ទីរបរិ ស្ថាន ដូចជា គួរផ្តល់មេដៃការងារជូនដល់មន្រ្តីសកម្ម និងការបណ្តុះបណ្តាលជំ នាញបរិស្ថាន សម្ភារះសម្រាប់អបរំ និងមន្រ្តី្តថ្មីសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ការងារបរិស្ថាន ។ ឯ.ឧ សាបូ អូហ្សាណូ ប្រធានអង្គប្រជុំ បានឯកភាពនូវមតិរបស់ ឯ.ឧអភិបាលរងខេត្ត […]

  • ម​ន្ត្រី​​នៃ​អ​​គ្គ​​​នា​​​យ​ក​ដ្ឋា​ន​ចំ​ណេះ​ដឹ​ង និ​ង​ព័​ត៌​មា​ន​ប​រិ​ស្ថា​ន នៃ​ក្រ​សួ​ង​ប​រិ​ស្ថា​ន បា​ន​​ចុះ​ធ្វើ​កា​រ​ងារ​អ​ប់​រំ​ប​រិ​ស្ថា​ន​ កា​រ​ងារ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ប​រិ​ស្ថា​ន​ និង​និ​តិ​វិ​ធី​នៃ​កា​រ​វាយ​តម្លៃ​ផ្សេង​ៗ ខេ​ត្ត​ប​ន្ទា​យ​មាន​ជ័យ​已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+