អ្នកសំអាត Cleaner

Company

KHMER FOODS GROUP   

type

Private Limited Company

Industry

Manufacturing

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Others

Hiring

Industry

Manufacturing

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Female

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jan-19-2016

Closing Date

Feb-17-2016
 
  - ទំនាក់ទំនងល្អ
- ត្រូវមានមិត្តភាពដែលអាចបត់បែនបានមានភាពស្មោះត្រង់
- ប្រឹងប្រែងធ្វើការ
- គ្រប់គ្រង
- អនាម័យ
- សេវាកម្មល្អ

+ តម្រូវការ:
-អាចអានអក្សរខ្មែរបាន
- ត្រូវមានមិត្តភាពជាមួយការងារធ្វើ
- មានអនាម័យ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Purchaser

Phone

089 999 017

Email

[email protected]

Website

http://www.khmerfoods.com

Address

39ABCD, National way 1, Sangkat Niroth, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.