ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

ខេត្តកណ្តាល ៖ ​បើតាមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន​កោះសន្តិភាពបានឲ្យដឹងជំហានដំបូងមកថា ​អតីតប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ​លោក អំាង មាលតី ​បានត្រូវប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សជំនុំជម្រះ​ប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសដាក់​ពន្ឋនគាររយៈពេល៣ឆ្នាំ ​ប៉ុន្តែព្យួរ១ឆ្នាំ ​(មានន័យថាអនុវត្តន៍ទោសតែ២ឆា្នំ)​និង ​ពិន័យជាបា្រក់៥លានរៀល ៕