គ្រូស្នេហ៍​សារិកា​ចារ​អណ្តាត​

dnt-news : ​អ​បិ​យ​ជំនឿ​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​មន្តអាគម​អូមអាម​ស្នេហ៍ស្និទ្ធ បានកើត​មាននៅ​ក្នុង​ជំនឿ​របស់​ខ្មែរ​យើង​តាំងពី​យូរលង់​ណាស់​មកហើយៗ​ក៏​កំពុងតែ​ដក់​ជាប់​នៅក្នុង​ផ្នត់គំនិត និង​មាន​ជំនឿ​យ៉ាង​មុតមាំ​រហូតមកដល់​សម័យ​បច្ចុប្បន្ននេះ ។ ដូចជា​ការជឿ​ទៅលើ​មន្តអាគម​គាថា ស្រោច​ទឹក​ធ្វើ​ខ្សែ​ចង្កេះ ដាក់ស្ន