ទេសចរ​អឺរ៉ុប​មក​កម្សាន្ត​ខេត្តសៀមរាប​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​១៦%​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​