ក្រុមការងារ កំពុងរុករក អដ្ឋិធាតុកងទ័ព អាមេរិកាំង ដែលបាត់ខ្លួនក្នុង សម័យសង្គ្រាម នៅស្រុកកោះធំ

កណ្តាល៖ ក្រុមការងារប្រមាណ៤០នាក់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ នេះ បាននិងកំពុងរុករកអដ្ឋិធាតុ កងទ័ពអាមេរិកាំង ដែលបានបាត់ខ្លួន ក្នុងសម័យសង្គ្រាម ហើយគោលដៅនេះ គឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិពាមផ្ទោលលិច ឃុំលើកដែក ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។

បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា ក្រុមការងាររុករកអដ្ឋិធាតុ កងទ័ពអាមេរិកាំាងបាត់ខ្លួននេះ ដឹកនាំដោយ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ជុំ សូយ៉ាត អចិន្ត្រៃក្រុមការងារ pow/mia កម្ពុជា ស្រាវជ្រាវរុរកអដ្ឋិធាតុកងទព័អាមេរិកាំង លោក ចាន់ សាវឿន ស្នងការរងខេត្តកណ្តាល កម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ លើកដែក ប្រជាការពារសរុប១ ០នាក់ ក្រុមការងារបច្ចរកទេស ខាងជីករុរកអដ្ឋិធាតុកងទព័អាមេរិកកាំង សរុប៧នាក់ ក្នុងនោះស្រី១នាក់ រួមនិង កម្មករសំរាប់ជីក ២០នាក់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងភូមិពាមទោលខាងលិច។

សេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តទៀតថា សកម្មភាពរុករកអដ្ឋិធាតុនេះ ក្រុមការងារបានធ្វើដំណើរផង បោះតង់ផង ដោយមានរៀបប្រព័ន្ធទឹក រៀបកញ្ជែងរែង នឹងច្រោះសម្រាប់រកអដ្ឋិធាតុ៕

ក្រុមការងារ កំពុងរុករក អដ្ឋិធាតុកងទ័ព អាមេរិកាំង  ដែលបាត់ខ្លួនក្នុង សម័យសង្គ្រាម នៅស្រុកកោះធំ

ក្រុមការងារ កំពុងរុករក អដ្ឋិធាតុកងទ័ព អាមេរិកាំង  ដែលបាត់ខ្លួនក្នុង សម័យសង្គ្រាម នៅស្រុកកោះធំ

ក្រុមការងារ កំពុងរុករក អដ្ឋិធាតុកងទ័ព អាមេរិកាំង  ដែលបាត់ខ្លួនក្នុង សម័យសង្គ្រាម នៅស្រុកកោះធំ

ក្រុមការងារ កំពុងរុករក អដ្ឋិធាតុកងទ័ព អាមេរិកាំង  ដែលបាត់ខ្លួនក្នុង សម័យសង្គ្រាម នៅស្រុកកោះធំ

ក្រុមការងារ កំពុងរុករក អដ្ឋិធាតុកងទ័ព អាមេរិកាំង  ដែលបាត់ខ្លួនក្នុង សម័យសង្គ្រាម នៅស្រុកកោះធំ

ក្រុមការងារ កំពុងរុករក អដ្ឋិធាតុកងទ័ព អាមេរិកាំង  ដែលបាត់ខ្លួនក្នុង សម័យសង្គ្រាម នៅស្រុកកោះធំ