តើ​ខ្មោច​គឺជា​អ្វី​?

dnt-news : ​ ​នេះ​គឺជា​សំណួរ​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជាច្រើន ពិសេស​អ្នកមាន​ជំនឿ​និង​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ឈឺក្បាល​វិលមុខ និង​ជជែក​គ្នា​បែក​ច្រ​វែ​តែ​ត​ដោយ​អ្នក​មានជំនឿថា វា​ពិត​ជាមាន​ខ្មោច​មែន តែ​អ្នកខ្លះ​ថា​វា​គ្មាន​ខ្មោច​ស្អី​ទេ​។ តែ​ទោះ​យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏​នៅតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​នៅតែ​មានជំនឿថា