កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ចាត់​ទុក​ថា​កូរ៉េ​ខាងជើង​ប្រកាស​សង្គ្រាម​ជា​មួ​យ​ខ្លួន​ខណះ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ចោទ​ប្រកាន់​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​រស់​នៅ​ក្រោម​ក្រលៀន​សហរដ្ឋអាមេរិក​

កូរ៉េ​ខាង​ជើង​៖  កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​កន្លង​ទៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងជើង​ បាន​និយាយ​ថា  ​ប្រទេស​នេះ​នឹង​បញ្ជូន​ពលក​រកូរ៉េ​ខាងត្បូង​ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​របស់​ខ្លួន​វិញ។​ រោង​ចក្រ​នៅ​ព្រំដែន​មួយ ​ដែល​បញ្ជា​ទិញ​ដោយ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​បុគ្គលិក​ ជា​ច្រើន​រ​បស់​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ធ្វើ​​ការ​នៅ​ទី​នោះ​ដែរ​។ នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ប្រទេស​កូរ៉េ ​ខាង​ជើង​ថា​នឹង​និរទេស​បុគ្គលិក​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ត្រឡប់​ចូល​ប្រទេស​របស់​ខ្លួន​វិញ​ ដែល​ទង្វើ​នេះ ​ហើយ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ចាត់​ទុក​ថា ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ចង់​ប្រកាស​សង្គ្រាម​ជា​មួយ​ខ្លួន​។ ខណះ ​នៅ​តាម​បន្ទាត់​ព្រំដែន ​នៃប្រទេស​ទាំងពីរ​ត្រូវ​បាន​ផ្តាច់​ទំនាក់​ទំ​នង​គ្នា។​ក្នុង​នោះ​ផង​ដែរ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ចោទ​ប្រកាន់​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ថា រ​ស់​នៅក្រោម​ក្រលៀន​នៃ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ អ្នកវិភាគ​ជាច្រើន​បាន​វិភាគ​ថា​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ឈាន​ទៅដ​ល់​ដំណាក់​កាល​មួយ​ដែល​មិន​អាច​ស្រោច​ស្រង់​បាន​ឡើយ​នៅ​តាម​បន្ទាត់​ខ្សែព្រំដែន។​រោង​ចក្រ​ដ៏​ធំ​មួយ​ដែល​កាន់​កាប់​ដោយ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​រវាងប្រទេស​ទាំងពីរ​ ឥឡូវនេះ​ ត្រូវបាន​កូរ៉េខាងជើង​យក​ទៅ​កាន់​កាប់​ដោយឯកតោភាគី​ហើយ​ ។ បច្ចុប្បន្ន ដូចនេះ ​ជា​ សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់​មួយ​សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ​គឺ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​និង​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​៕
កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ចាត់​ទុក​ថា​កូរ៉េ​ខាងជើង​ប្រកាស​សង្គ្រាម​ជា​មួ​យ​ខ្លួន​ខណះ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ចោទ​ប្រកាន់​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​រស់​នៅ​ក្រោម​ក្រលៀន​សហរដ្ឋអាមេរិក​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ចាត់​ទុក​ថា​កូរ៉េ​ខាងជើង​ប្រកាស​សង្គ្រាម​ជា​មួ​យ​ខ្លួន​ខណះ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ចោទ​ប្រកាន់​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​រស់​នៅ​ក្រោម​ក្រលៀន​សហរដ្ឋអាមេរិក​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ចាត់​ទុក​ថា​កូរ៉េ​ខាងជើង​ប្រកាស​សង្គ្រាម​ជា​មួ​យ​ខ្លួន​ខណះ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ចោទ​ប្រកាន់​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​រស់​នៅ​ក្រោម​ក្រលៀន​សហរដ្ឋអាមេរិក​

ប្រែសម្រួលដោយ៖ កញ្ញា
www.dailymail.co.uknews