ប្រកួត​ប្រជល​សត្វ​អូដ្ឋ​

dnt-news : ​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ​ពិធី​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ថ្មី ឬ​ទេសកាល​ដែល​គេ​ហៅថា ណ័​រ​វូ​ល របស់​ជនជាតិ​សឺ​ពៀ​រ៍​ប្រជាជន​អា​ហ្វ​ហ្គា​នី​ស្ថាន​រាប់ម៉ឺន​នាក់​នាំគ្នា​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​ទីក្រុង​ម៉ា​ហ្សា​អ៊ី​ហ្សា​រី​ហ្វ ស្ថិតនៅ​ភាគ​ខាងជើង​នៃ​ប្រទេស ដើម្បី​ចូលរួម​ទស្សនាការ​ប្រកួត​សត្វ​អូដ្ឋ​ដែល​ធ្វើឱ្យ​ក្រុម​អ្នក​ភ្