រៀប​កម្មវិធី​តាម​ពណ៌ Icon ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​រក​ឃើញ​បាន​រហ័ស និង​បាន​លម្អ​ផ្ទៃ Homescreen ទៀតផង!

អ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតា មិនសូវជា ខ្វាយខ្វល់ រាល់កម្មវិធី ដែលបាន ដំឡើងនោះទេ ដឹងតែដំឡើងហើយ នៅកន្លែងណា គឺទុកកន្លែង ហ្នឹងតែម្តង តែក៏មាន អ្នកខ្លះ រៀបចំដាក់ ក្នុង Folder តាមលំដាប់ លំដោយ និងប្រភេទនៃ កម្មវិធី ទាំងនេះដែរ។

រៀប​កម្មវិធី​តាម​ពណ៌ Icon ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​រក​ឃើញ​បាន​រហ័ស និង​បាន​លម្អ​ផ្ទៃ Homescreen ទៀតផង!

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ យើងចង់ណែនាំ មិត្តអ្នកអាន ពីការរៀបចំ កម្មវិធីដែលមាន នៅលើ Homescreen តាមមួយ បែបទៀត ដោយរៀបកម្មវិធី ទៅតាមពណ៌ Icon របស់វា ដូចនេះមើលទៅ ស្អាតផង និងងាយស្រួល ស្វែងរកមក ប្រើប្រាស់ផង។

*** Samsung: ទទួលបានអាវ Jacket សាមសុង ដ៏ស្រស់ស្អាត មួយភ្លាមៗ រាល់ពេលជាវ Samsung Galaxy A 2016 ណាមួយ ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី 21 កុម្ភៈ 2016។ Samsung Galaxy A 2016 កាន់តែកាលីប កាន់តែខ្លាំង!

រៀប​កម្មវិធី​តាម​ពណ៌ Icon ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​រក​ឃើញ​បាន​រហ័ស និង​បាន​លម្អ​ផ្ទៃ Homescreen ទៀតផង!

ដូចរូបដែលយើងបានបង្ហាញនៅខាងលើ នេះអញ្ចឹង បើអ្នកមិន ចង់ដាក់វា ចូលតាម Folder នោះ អ្នកអាច រៀបវាជា បែបនេះបាន ដើម្បីងាយស្រួល រកកម្មវិធី ទាំងនោះ មកប្រើប្រាស់ ដូចជា ងាយស្រួលម៉្យាង មិនរញ៉េរញ៉ៃរ ដោយអ្នក គ្រាន់តែទៅ រកបន្តុំ នៃពណ៌ Icon របស់វា​ អ្នកនឹង ឃើញភ្លាម។

  • ដោយ: Hong
  • 10:52 AM, 13 February
  • ប្រភព: Phone Arena
  • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ