ការ​អាឡោះអាល័យ​របស់​សុនខ​ចំពោះ​ម្ចាស់

dnt-news: ​មានរឿង​ជាច្រើន​ដែល​ធ្វើឱ្យ​មនុស្ស​យើង​ពិបាក​នឹង​ជឿ​ណាស់ដែរ ធម្មតា​មនោ​ស​ញ្ចោ​ត​នា មាន​វិចារណញ្ញាណ មាន​អនុស្សាវរីយ៍​ភាពសប្បាយ ទុក្ខសោក និង​ភក្តីភាព រួមទាំង​ការស្មោះត្រង់​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​ផងដែរ ។ តែ​ទាំងនេះ​មិនមែន​មានតែ​សម្រាប់​មនុស្ស​ទេ សូម្បី​សត្វ​ក៏​ពួកវា​មាន​អារម្មណ៍​បែបនេះ​ដែរ​ទាស់​ត្រ