គ.ប.ម នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែត បង្ហាញរបាយការណ៍ សកម្មភាពរបស់ខ្លួន នៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយ

ភ្នំពេញ៖ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែត បង្ហាញនូវរបាយការណ៍ នៃសកម្មភាពរបស់គណបក្សខ្លួន កាលពីឆ្នាំ២០១៥ នៅព្រឹកម៉ោង ៩ ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ៣៨ ផ្លូវ ១៩៧២ ភូមិពោងពាយ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ៕

គ.ប.ម នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែត បង្ហាញរបាយការណ៍ សកម្មភាពរបស់ខ្លួន នៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយ