ដើមរមៀតជួយឲ្យ ទ្វារមាសស្ត្រីដែលរលុង តឹងណែនបានល្អ

សុខភាព៖ បញ្ហាទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីរលុង នឹងធ្វើឲ្យចំណងស្នេហារបស់អ្នក ហាក់មានគម្លាតឆ្ងាយ ដាច់ពីគ្នា ហើយក៏ធ្វើឲ្យភាគីខាងប្រុស មានអារម្មណ៍ថា ដូចរាវម្ជុល ក្រោមបាតសមុទ្រ ខណៈពេលដែលរួមរ័ក ជាមួយនឹងអ្នក ។

យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន healthadvisor បានបង្ហាញវីធីសាស្ត្រ ធ្វើតេស្តទៅលើទ្វារមាស ដោយប្រើប្រាស់ម្រាមដៃ  ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ទ្វារមាសអ្នកតឹងឬមិនតឹងនោះ ។ ដើម្បីអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះ ស្ត្រីខ្លួនឯង ត្រូវយកម្រាមដៃ៣ រុញចូលប្រដាប់ភេទ បើការរុញនោះ មានភាពឈឺចាប់ បញ្ជាក់ថា ទ្វារមាសអ្នកនៅតឹងណែនល្អ ។

អ្នកជំនាញសុខភាព ផ្លូវភេទក៏បានបង្ហាញពី វិធីសាស្ត្រ ធ្វើឲ្យទ្វារមាស ដែលរលុងនោះ អាចតឹងណែន វិញ បាន ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រធម្មជាតិ ។

ដើមរមៀត គឺជាមធ្យោបាយធម្មជាតិមួយ អាចជួយឲ្យទ្វារមាស អ្នកតឹងណែនល្អ   ដោយគ្រាន់តែ យកដើមរមៀត ហាលឲ្យស្ងួត យកមកឆុង ធ្វើជាតែផឹកជាចប្រចាំថ្ងៃ វានឹងធ្វើឲ្យជញ្ជាំងទ្វារមាស អ្នករួមតូចមកវិញ ហើយក៏ជួយដល់ឆ្អឹងអាងត្រគាក ផងដែរ ។

បើទោះបីជាវិធីសាស្ត្រខាងលើ ល្អ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នស្ត្រីភាគច្រើន ដែលជួបបញ្ហាទ្វារមាសរលុងនោះ បានជ្រើសរើសយក វិធីសាស្ត្រ ទំនើប ដោយធ្វើការវះកាត់ ដើម្បីបន្តឹង ទ្វារមាស ទៅវិញ ៕

ដើមរមៀតជួយឲ្យ ទ្វារមាសស្ត្រីដែលរលុង តឹងណែនបានល្អ