ខឹង​សុំ​ស្រឡាញ់​មិនបាន​ចាប់​ដុត​ទាំង​រស់​

dnt-news : ​នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ​មាន​ក្មេងស្រី​ជំទង់​ម្នាក់​ឈ្មោះ ហ្សូ យ៉ាន អាយុ​១៧​ឆ្នាំ​ត្រូវបាន​មិត្ត​រួម​ថ្នាក់​ចាប់​ដុត​ទាំង​រស់ ក្រោយ​ពេលដែល​នាង​បាន​បដិសេធ​សំណើ​របស់​ជន​លើ្ម​ស​ដែល​តាម​សុំ​ស្នេហ៍​នាង​។ ជនល្មើស​ដែល​ធ្វើ​សកម្មភាព​នេះ​គឺជា​មិត្ត​រួម​ថ្នាក់​របស់​នាង​មាន​ឈ្មោះថា Tao Rukun ដែល​រូបគេ​គឺជា​