​សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ​​ទាំង៨​នាក់ មុន​នឹង​ក្រោយ​កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ទាក់​ទាញ​ជាង?

​សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ​​ទាំង៨​នាក់ មុន​នឹង​ក្រោយ​កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ទាក់​ទាញ​ជាង?

 

ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​តារា​នៅ​បរទេស​តែង​កែង​ទ្រង់ទ្រាយ​មួយ​ចំនួន​​នៃ​ដង​ខ្លួន​នឹង​មុខ​​ដូច​ជា ចង្កា ច្រមុះ ភ្នែក​ជា​ពិសេស​ដើមទ្រូង ពេល​ដែល​ពួកគេ​ចូល​សិល្បៈ​រៀង​យូរ​បន្តិច។ ជាក់​ស្ដែង​តារា​ស្រី​ហូលីវូដ​ទាំង​៨​នាក់​សុទ្ធ​តែ​ធ្លាប់​ឆ្លងកាត់​មុខ​កាំបិត​ក្នុង​ការ​កែ​ដើមទ្រូង។ ចុះ​បើ​ប្រៀបធៀប​សម្រស់​ពួក​គេ​មុន​នឹង​ក្រោយ​កែ​ដើមទ្រូង គិត​ថា​មួយ​ណា​ស្អាត​ជាង?

១. Heidi Montag

 

​សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ​​ទាំង៨​នាក់ មុន​នឹង​ក្រោយ​កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ទាក់​ទាញ​ជាង?
២. Katy Perry

 

​សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ​​ទាំង៨​នាក់ មុន​នឹង​ក្រោយ​កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ទាក់​ទាញ​ជាង?
៣. Victoria Beckham

 

​សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ​​ទាំង៨​នាក់ មុន​នឹង​ក្រោយ​កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ទាក់​ទាញ​ជាង?
៤. Lindsay Lohan

 

​សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ​​ទាំង៨​នាក់ មុន​នឹង​ក្រោយ​កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ទាក់​ទាញ​ជាង?
៥. Britney Spears

 

​សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ​​ទាំង៨​នាក់ មុន​នឹង​ក្រោយ​កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ទាក់​ទាញ​ជាង?
៦. Lindsay Lohan

 

​សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ​​ទាំង៨​នាក់ មុន​នឹង​ក្រោយ​កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ទាក់​ទាញ​ជាង?
៧. Gwen Stefani

 

​សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ​​ទាំង៨​នាក់ មុន​នឹង​ក្រោយ​កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ទាក់​ទាញ​ជាង?
៨. Mariah Carey

 

​សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ​​ទាំង៨​នាក់ មុន​នឹង​ក្រោយ​កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ទាក់​ទាញ​ជាង?

 

ចុចអាន៖ថ្ងៃ Valentine ឆ្នាំ​មុន​ៗ តារា​ល្បី​​ទាំង​៦​គូ​នេះ​ទិញ​អ្វី​ឲ្យ​គូស្នេហ៍?

 

​​​​ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ sofeminine/joemonster