សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ ​​ទាំង៨​នាក់មុន​នឹង​ក្រោយ​ កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ ទាក់​ទាញ​ជាង?

ស្ទើរតែគ្រប់តារានៅបរទេសតែងកែងទ្រង់ទ្រាយមួយចំនួននៃដងខ្លួន នឹងមុខដូចជា ចង្កា ច្រមុះ ភ្នែកជាពិសេសដើមទ្រូង ពេលដែលពួកគេចូលសិល្បៈរៀងយូរបន្តិច។ ជាក់ស្ដែងតារាស្រីហូលីវូដទាំង៨នាក់សុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់មុខ កាំបិតក្នុងការកែដើមទ្រូង។ ចុះបើប្រៀបធៀបសម្រស់ពួកគេមុននឹងក្រោយកែដើមទ្រូង គិតថាមួយណាស្អាតជាង?

១. Heidi Montag

សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ ​​ទាំង៨​នាក់មុន​នឹង​ក្រោយ​ កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ ទាក់​ទាញ​ជាង?

២. Katy Perry

សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ ​​ទាំង៨​នាក់មុន​នឹង​ក្រោយ​ កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ ទាក់​ទាញ​ជាង?

៣. Victoria Beckham

សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ ​​ទាំង៨​នាក់មុន​នឹង​ក្រោយ​ កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ ទាក់​ទាញ​ជាង?

៤. Lindsay Lohan

សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ ​​ទាំង៨​នាក់មុន​នឹង​ក្រោយ​ កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ ទាក់​ទាញ​ជាង?

៥. Britney Spears

សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ ​​ទាំង៨​នាក់មុន​នឹង​ក្រោយ​ កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ ទាក់​ទាញ​ជាង?

៦. Lindsay Lohan

សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ ​​ទាំង៨​នាក់មុន​នឹង​ក្រោយ​ កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ ទាក់​ទាញ​ជាង?

៧. Gwen Stefani

សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ ​​ទាំង៨​នាក់មុន​នឹង​ក្រោយ​ កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ ទាក់​ទាញ​ជាង?

៨. Mariah Carey

សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ ​​ទាំង៨​នាក់មុន​នឹង​ក្រោយ​ កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ ទាក់​ទាញ​ជាង?

ប្រភព៖sabay

  • សម្រស់​តារា​ហូលីវូដ ​​ទាំង៨​នាក់មុន​នឹង​ក្រោយ​ កែ​ដើម​ទ្រូង​​មួយ​ណា​ ទាក់​ទាញ​ជាង?已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/13  Category:កំសាន្ត