រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្រើនរំលឹកអ្នក ស្រលាញ់ស្លាកលេខ Press ប្រយ័ត្ន ចូលគុក

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន លោក ខៀវ កាញ៉ារីទ្ធ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានក្រើនរំលឹក ទៅដល់អ្នកដែលស្រលាញ់ និងប្រើប្រាស់យានជំនិះ មានស្លាកលេខ Press ទាំងអស់ប្រយ័ត្នជាប់គុក ដោយសារស្លាកលេខរបៀបនេះ។

 លោក ខៀវ កាញ៉ារីទ្ធ បានលើកឡើងតាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម (Facebook) ថា “រំលឹកអ្នកស្រលាញ់ស្លាកលេខ Press ថា បើនគរបាលចាប់មិនមែនពិន័យទេ តែគឺ គុក”។

សូមបញ្ជាក់ថា រាល់ថ្ងៃនេះមានយាន្តយន្តជាច្រើន ពិសេសម៉ូតូ មានពាក់ស្លាកលេខបែបនេះជាច្រើន ហើយម៉ូតូខ្លះទៀត មានទាំងដាក់ស្លាកលេខ ជាឈ្មោះស្ថាប័ន ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនទៀតផង៕

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្រើនរំលឹកអ្នក ស្រលាញ់ស្លាកលេខ Press ប្រយ័ត្ន ចូលគុក