ប្លែកខុសទំនង! ខណៈមង្គលចិនមួយ បង្កើតល្បែងលេងសើចជ្រុលហួសប្រពៃណី! ល្បីពេញអនឡាញ

ប្រទេសចិន ៖ មង្គលការពីរនៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលបានអនុវត្តការសប្បាយ ជ្រុលគួរឲ្យអស់សំណើច តាមលក្ខណៈបុរមបុរាណរាប់រយឆ្នាំ គឺពិតជាជ្រុលហួស

ហេតុបំផុត នៅពេលតម្រូវ ឲ្យគូស្វាមីភរិយា បង្ហាញសកម្មភាព ដែលធ្វើឲ្យ សហគមន៍ អនឡាញ ស្លុតរន្ធត់ជាមួយរូបភាព…មិនសមរម្យ និងពិបាក គាំទ្រ បំផុតនោះ។

យោងតាមប្រពៃណីពីបុរាណ ដែលតំណាងឲ្យពិធីមង្គលការចិន កូនកម្លោះតែង តែ ធ្វើការប្រកួតពីខាងមុខកូនក្រមុំ។ ចំណែកមិត្តភក្តិ និងសាច់ញាតិកូនក្រមុំនាំ យក ស្បែកជើងមង្គលការ ឬគ្រឿងលេងសើចម្យ៉ាង… ដល់កូនក្រមុំថ្មី។ និយាយ រួម គឺកូន កម្លោះ និងកូនក្រមុំធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យអ្នកចូលរួម បានសើចសប្បាយ ហ៊ឹកហ៊ាក់ នៅក្នុង ពិធីមង្គលការបស់ពួកគេ៕

ប្លែកខុសទំនង! ខណៈមង្គលចិនមួយ បង្កើតល្បែងលេងសើចជ្រុលហួសប្រពៃណី! ល្បីពេញអនឡាញ

ប្លែកខុសទំនង! ខណៈមង្គលចិនមួយ បង្កើតល្បែងលេងសើចជ្រុលហួសប្រពៃណី! ល្បីពេញអនឡាញ ប្លែកខុសទំនង! ខណៈមង្គលចិនមួយ បង្កើតល្បែងលេងសើចជ្រុលហួសប្រពៃណី! ល្បីពេញអនឡាញ ប្លែកខុសទំនង! ខណៈមង្គលចិនមួយ បង្កើតល្បែងលេងសើចជ្រុលហួសប្រពៃណី! ល្បីពេញអនឡាញ

 

 

ប្លែកខុសទំនង! ខណៈមង្គលចិនមួយ បង្កើតល្បែងលេងសើចជ្រុលហួសប្រពៃណី! ល្បីពេញអនឡាញ