ម៉ូដ​ក្រចក៦​ម៉ូដ​ត្រូវ​ចិត្ត​យុវតី​សម្រាប់​ថ្ងៃ Valentine


ម៉ូដ​ក្រចក៦​ម៉ូដ​ត្រូវ​ចិត្ត​យុវតី​សម្រាប់​ថ្ងៃ Valentine

ការ​ស្លៀកពាក់ Make up ធ្វើ​សក់ និង​ការ​ច្នៃ​ម៉ូដ​ក្រចក​សុទ្ធ​សឹង​ជា​អ្វី​ដែល​យុវតី​ចូល​ចិត្ត​ធ្វើ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ព្រោះ​ថា​ទាំង​នេះ​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​​នៃ​សម្រស់​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​នារីៗ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ពី​អ្នក​ដទៃ​ហើយ​អាច​និយាយ​បាន​ថា​មិន​អាច​ខ្វះ​មុខ​មួយ​ណា​បាន​ឡើយ។
 
ទន្ទឹម​គ្នា​នេះ​ Sabay ទើប​តែ​បង្ហាញ​វីដេអូ​ពី​របៀប​ Make up សម្រាប់​ការ​ណាត់​ជួប​ក្នុង​ថ្ងៃ Valentine រួច​មក​ហើយ​ថ្មីៗ​នេះ ។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើម៉ូដក្រចកម្ដង ទាំង​ពណ៌ ទាំង​ម៉ូដ ស្អាត​បែប​ស្រទន់​ ធានា​ថា​មិត្ត​ៗ​នារី​បាន​ឃើញ​ហើយ​ស្រលាញ់ និង​ចង់​ធ្វើ​តាម​ជាក់​ជា​មិន​ខាន៖

 

ម៉ូដ​ក្រចក៦​ម៉ូដ​ត្រូវ​ចិត្ត​យុវតី​សម្រាប់​ថ្ងៃ Valentine

 

ម៉ូដ​ក្រចក៦​ម៉ូដ​ត្រូវ​ចិត្ត​យុវតី​សម្រាប់​ថ្ងៃ Valentine

 

ម៉ូដ​ក្រចក៦​ម៉ូដ​ត្រូវ​ចិត្ត​យុវតី​សម្រាប់​ថ្ងៃ Valentine

 

ម៉ូដ​ក្រចក៦​ម៉ូដ​ត្រូវ​ចិត្ត​យុវតី​សម្រាប់​ថ្ងៃ Valentine

 

ម៉ូដ​ក្រចក៦​ម៉ូដ​ត្រូវ​ចិត្ត​យុវតី​សម្រាប់​ថ្ងៃ Valentine

 

ម៉ូដ​ក្រចក៦​ម៉ូដ​ត្រូវ​ចិត្ត​យុវតី​សម្រាប់​ថ្ងៃ Valentine

 

សូម​មើល​ពី​របៀប​ធ្វើ​ខាង​ក្រោម៖

 

អត្ថបទ៖ សុខ​អូន