បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់


បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់

​ក្រុម​បិសាច​ក្រហម​ Manchester United បាន​​ចុក​ឈាម ដោយ​​ចាញ់​ក្រុមឆ្មា​ខ្មៅ​ Sunderland ​២-១ ឯ​ក្រុម​តោ​ខៀវ Chelsea ​បាន​បង្ហាញ​ទម្រង់​លេង​ល្អ​មែនទែន ដោយ​អាច​យក​ឈ្នះ​ក្រុមសារិកាព្រៃ​ Newcastle United ​ដល់​ទៅ​ ៥-១ ​ឯណោះ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជារូបភាព និង​​វីដេអូ​នៃ​ការ​ប្រកួត​របស់​​គូទាំង​ពីរ៖

 

Chelsea ​៥-១ Newcastle United

 

បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់

បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់

 

បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់

 

បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់

 

 

Sunderland ២-១ ​Manchester United

 

បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់

 

បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់

 

បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់បិសាច​ក្រហម​​ស្ពឹក​មុខ​ជា​ថ្មី ខណៈ​តោ​ខៀវ​ស៊ី​សារិកាព្រៃ​ទក់​សាច់

 

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ
រូបភាព៖ dailymail