ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​ យុវជន​កម្ពុជា ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ចែករំលែក​ក្តី​ស្រឡាញ់​ ដល់​កុមារផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៏​

ភ្នំពេញ៖ ប្រធាន សហភាពសហព័ន្ធយុវជន កម្ពុជា ខេត្តកំពង់ស្ពឺ លោក សរ សុពុត្រា និងក្រុមការងារ ឆ្លៀតឱកាសទិវានៃក្តីស្រឡាញ់១៤កុម្ភៈ ២០១៦ ចុះទៅចែករំលែកក្តី ស្រឡាញ់ដល់កុមារកំព្រា និងកុមារផ្ទុក មេរោគអេដស៏ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

លោក សរ សុពុត្រា បានថ្លែងប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌល ព័ត៌មានដើមអម្ពិល ឲ្យដឹងថា ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ឆ្នាំនេះ លោក និងក្រុមការងារ ចុះទៅចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ ដល់កុមារកំព្រា កុមារផ្ទុកមេរោគ នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាចំប៉ា និងមណ្ឌលកុមារកំព្រាភូមិរបស់យើង នៅភូមិសុបិន្ត ឃុំត្រពាំងគង ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ លោក បានឲ្យដឹងផងដែរថា កុមារគ្រប់រូប ត្រូវតែទទួលបាននូវក្តីស្រឡាញ់៕

ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​ យុវជន​កម្ពុជា ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ចែករំលែក​ក្តី​ស្រឡាញ់​ ដល់​កុមារផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៏​

ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​ យុវជន​កម្ពុជា ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ចែករំលែក​ក្តី​ស្រឡាញ់​ ដល់​កុមារផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៏​

ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​ យុវជន​កម្ពុជា ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ចែករំលែក​ក្តី​ស្រឡាញ់​ ដល់​កុមារផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៏​

ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​ យុវជន​កម្ពុជា ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ចែករំលែក​ក្តី​ស្រឡាញ់​ ដល់​កុមារផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៏​

ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​ យុវជន​កម្ពុជា ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ចែករំលែក​ក្តី​ស្រឡាញ់​ ដល់​កុមារផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៏​

ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​ យុវជន​កម្ពុជា ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ចែករំលែក​ក្តី​ស្រឡាញ់​ ដល់​កុមារផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៏​