សម្ដេចតេជោ កំពុងបន្តដំណើរ ពី Hong Kong ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដែលអមដំណើរដោយ គណប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា កំពុងបន្តចេញដំណើរ តាមយន្តហោះ United Airline ពី Hong Kong ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco ដែលត្រូវសម្រាកនៅ ក្នុងយន្តហោះជាង ១២ម៉ោង។

សូមបញ្ជាក់ថា នៅម៉ោង ៨និង១៥នាទីព្រឹក គណប្រតិភូនឹងអញ្ជើញទៅដល់ San Francisco ហើយបន្តដំណើរទៅកាន់ Palm Spring airport ហើយឆ្ពោះទៅកាន់ សណ្ឋាគារ Hyatt Regency នៅទីក្រុង Rancho Mirage ចំងាយជាង ២៣គីឡូម៉ែត្រ ដែលជាទីកន្លែងប្រជុំ ពិសេសអាស៊ាន-អាមេរិក៕

សម្ដេចតេជោ កំពុងបន្តដំណើរ ពី Hong Kong ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco

សម្ដេចតេជោ កំពុងបន្តដំណើរ ពី Hong Kong ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco

សម្ដេចតេជោ កំពុងបន្តដំណើរ ពី Hong Kong ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco

សម្ដេចតេជោ កំពុងបន្តដំណើរ ពី Hong Kong ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco

សម្ដេចតេជោ កំពុងបន្តដំណើរ ពី Hong Kong ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង San Francisco