មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa


មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

កំពូល​តារា​សម្ដែង​ជួរ​មុខ​របស់​វិស័យ​សិល្បៈ​ថៃ Aum Pachrapa ​ចូល​ចិត្ត​ជ្រើស​យក​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​សាមញ្ញ​មក​ប្រើ​ប្រាស់​ទាំង​ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំថ្ងៃ​និង​ក្នុង​កម្មវិធី​​តូច​ធំ​ដែល​ខ្លួន​ចូល​រួម។

 

ក្នុង​នាម​ជា​តារា​លេខ​មួយ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​ថៃ តារា​អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ Aum Pachrapa តែង​តែ​ចេះ​ជ្រើស​យក​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ដែល​ស័ក្ដិសម​នឹង​រូប​រាង​របស់​ខ្លួន​យក​មក​ស្លៀក​ពាក់។ គេ​អាច​មើល​ឃើញ​ថា ដោយ​សារ​តែ​មាន​រាង​ស្គម​និង​ស្ដើង តារា​កើត​ឆ្នាំ ១៩៧៨ កម្រ​ស្លៀក​រ៉ូប​រឹប​ខ្លាំង​ណាស់​មក​ប្រើ​ណាស់​ គឺ​​តួ​រឿង “Mia Luang” តែង​និយម​ស្លៀក​រ៉ូប​បែប​រលុង​ៗ​ដើម្បី​ឲ្យ​មើល​ទៅ​មាន​សាច់​ឈាម​៕

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

មើល​ស្ទីល​សំលៀក​បំពាក់​កាលីប​ៗ​តែ​សមរម្យ​របស់ Aum Pachrapa

 

ចុចអាន៖មើល​ស្ទីល​​​​សំលៀក​បំពាក់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ដ៏​​ស្រស់​ស្អាត​របស់ Chompoo Araya

ដោយ៖ សុវណ្ណផៃ
រូបភាព៖IG