សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងគណប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា អញ្ជើញបន្តដំណើរពីទីក្រុង San Francisco

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា សម្តេចផ្ទាល់ និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា បានបន្តធ្វើដំណើរពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិក នៅម៉ោង ១០:៣០នាទីព្រឹក ១៤កុម្ភៈ ឆ្ពោះទៅកាន់ Palm Springs ហើយបន្តទៅទីក្រុង Rancho Mirage។  

បើតាមហ្វេសប៊ុកសម្តេចតេជោ បានឲ្យដឹងផងដែរថា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងគណប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា បានអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិក នៅប្រមាណម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី១៤កុម្ភៈ ។ ទីក្រុង Rancho Mirage មានចំងាយជាង ២៣គម ដែលជាទីកន្លែងប្រជុំពិសេស អាស៊ាន-អាមេរិក ៕ 

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងគណប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា អញ្ជើញបន្តដំណើរពីទីក្រុង San Francisco

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងគណប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា អញ្ជើញបន្តដំណើរពីទីក្រុង San Francisco

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងគណប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា អញ្ជើញបន្តដំណើរពីទីក្រុង San Francisco

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងគណប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា អញ្ជើញបន្តដំណើរពីទីក្រុង San Francisco