សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ល្បី​ៗ​ពេល​អត់ Make up យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?


សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ល្បី​ៗ​ពេល​អត់ Make up យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

Sabay ធ្លាប់​បាន​ផ្សាយ​រួច​ម្ដង​មក​ហើយ ​ពី​សម្រស់​ពិធី​ការិនី​ពេល​មិន​បាន​តុបតែង​មុខ។ ថ្ងៃ​នេះ​យើង​នឹង​បង្ហាញ​ពី​សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រីល្បីៗ ពេល​​ពួកគេ​មិន​បាន​តែង​មុខ​មាត់​វិញ​វិញ​ម្ដង។  តើ​សម្រស់​តារា​ស្រី​ទាំងអស់​នឹង​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា? ចង់​ដឹង​ច្បាស់​សូម​មើល​រូបភាព​ខាងក្រោម​នេះ៖

 

សុខ ពិសី

 

សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ល្បី​ៗ​ពេល​អត់ Make up យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

ឱក សុគន្ធកញ្ញា

សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ល្បី​ៗ​ពេល​អត់ Make up យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

ពេជ្រ សោភា

សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ល្បី​ៗ​ពេល​អត់ Make up យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

ឈិត សុវណ្ណបញ្ញា

សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ល្បី​ៗ​ពេល​អត់ Make up យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

វ៉ាន់នីឡា

សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ល្បី​ៗ​ពេល​អត់ Make up យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

សុគន្ធ នីសា

សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ល្បី​ៗ​ពេល​អត់ Make up យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

លី អ៊ីវ៉ាធីណា

សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ល្បី​ៗ​ពេល​អត់ Make up យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

អ៊ីវ៉ា

សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ល្បី​ៗ​ពេល​អត់ Make up យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

មាស សុខសោភា
សម្រស់​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ល្បី​ៗ​ពេល​អត់ Make up យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

 

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី

រូបភាព៖Facebook