ប្រវែងថ្នាំងម្រាមជើង អាចប្រាប់អ្វីខ្លះពីខ្លួនអ្នក?

ជឿទេថា! នៅលើរាងកាយរបស់អ្នកមានកន្លែងពិសេសមួយចំនួនដែលអាចប្រាប់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកបាន។ ប្រវែងម្រាមជើងអ្នក នឹងប្រាប់ឲ្យដឹងពីចំណុចខ្លាំងនៃសមត្ថភាពរបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះ ជាអត្ថន័យនៃប្រវែងម្រាមជើង៖
ប្រវែងថ្នាំងម្រាមជើង អាចប្រាប់អ្វីខ្លះពីខ្លួនអ្នក?
១. ថ្នាំងម្រាមជើងវែង
ជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ផ្នែកគណិតវិទ្យា និងវទ្យាសាស្រ្ត។ ប្រភេទមនុស្សជំពូកនេះ ចូលចិត្តការពិភាក្សាជជែកវែកញែក ឬពិភាក្សាតទល់គ្នា និងការវិភាគខ្លាំងណាស់។
២. ខ្នាំងម្រាមជើងខ្លី
ជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត។ ប្រភេទមនុស្សជំពូកនេះ មានផ្នត់គំនិតល្អខ្លាំងណាស់ ក្នុងការគិតវិភាគដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត៕
ដោយ៖ Brugn
ប្រភព៖ បរទេស

    * សូមជូនដំណឹង! ចំពោះបណ្តោវិបសាយថ៍ផ្សេងៗដែលយក និងចង់បាន​អត្ថបទពី គេហទំព័រមង្គលការ យើងខ្ញុំ​សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ ការិកាល័យនិពន្ធ +855 093 211 131 ។

    * សម្រាប់ការ​ប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃលើ​បញ្ហាដូចជា ផ្លូវភេទ ផ្លូវចិត្ត និង​ជំងឺផ្សេងៗ សូមទំនាក់​ទំនង​តាមរយៈ​ទូរស័ព្ទ +855 17 489 402 ។ សូមអរគុណ...!

    • ប្រវែងថ្នាំងម្រាមជើង អាចប្រាប់អ្វីខ្លះពីខ្លួនអ្នក?