គណនេយ្យករ និងគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញ

Company

ក្រុមហ៊ុន កូនសោរសុខភាព   

type

Private Limited Company

Industry

Health/Personal Care

employees

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Accounting

Hiring

Industry

Health/Personal Care

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jan-30-2016

Closing Date

Feb-28-2016
  - គ្រប់គ្រងនិងធ្វើរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយប្រចាំខែ
- គ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញចេញ-ចូលឃ្លាំង
- គ្រប់គ្រងគណនីបំណុល និងជំពាក់
- កិច្ចការគណនេយ្យដទៃទៀតដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន
  - មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឬរដ្ឋបាលជំនួញ ឬសេដ្ឋកិច្ច
- ចេះជំនាញកុំព្យូទ័រ QuickBooks, Ms. Office, Excel, Internet, Email....
- មានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការ
- មានទេពកោសល្យក្នុងការទំនាក់ទំនង ជាមួយអតិថិជន
- មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន (ម៉ូតូ)

សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបលំអិត និងលិខិតរដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធ តាមរយៈ Email: [email protected] [email protected]្ទលេខ៖ ០៧៧ ៦៩៦ ៨១៦

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR

Phone

០៧៧ ៦៩៦៨១៦

Email

[email protected]

Website

Address

Phnom Penh, Cambodia.