សម្តេច​តេ​ជោ ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ ​នៅ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា បញ្ហា​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយ​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​

ភ្នំពេញ: សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយក​រដ្ឋ​​មន្ត្រី បាន​ថ្លែង​នៅក្នុង​ពិធី​សំណេះ​​សំ​ណា​ល​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​​នៅ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក​​ថា ការអភិវឌ្ឍន៍​សហស្ស​វត្សរ៍ ចង់​យកមក​និយាយ​ទាក់ទង​​ជាមួយ​បញ្ហា​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយ​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​យើង​បាន​ខិតខំ​ទម្លាក់​អត្រា​នៃ​ភាព​​ក្រីក្រ​ឲ្យ​មក​នៅ​កម្រិត​១៦​ភាគរយ ​នៅក្នុង​រយៈពេល​ជាង​១០​ឆ្នាំ ពី​៥៣​ភាគរយ​​ឲ្យ​មក​នៅ​១៦​ភាគរយ ក្នុងពេលដែល​​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច គិត​ជា​មធ្យម​ក្នុង​​រយៈពេល​២០​ឆ្នាំ ក្នុង​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​៧,៧​ភាគរយ​។
​បើទោះបី​ជាមាន​​ផលប៉ះពាល់​ពី​សេដ្ឋកិច្ច​សហ​​រដ្ឋ​អាមេរិក សហភាព​អឺរ៉ុប ដែល​ទាញ​ផ្តួល​សេដ្ឋកិច្ច​ជាច្រើន​ឲ្យ​ធ្លាក់ចុះ ក៏ប៉ុន្តែ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​​កម្ពុជា​នៅតែ​រឹងមាំ​៕​

សម្តេច​តេ​ជោ ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ ​នៅ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា បញ្ហា​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយ​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​

សម្តេច​តេ​ជោ ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ ​នៅ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា បញ្ហា​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយ​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​

សម្តេច​តេ​ជោ ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ ​នៅ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា បញ្ហា​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយ​ការកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​