ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក​ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សត ណាឌី ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​សៀមរាប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការពិនិត្យ និងដោះ​ស្រាយ​ករណី​ចែក​ចាយ​គ្រឿងញៀន នៅ​ផ្លូវ​លេខ៦០ ខេត្ត​សៀមរាប

: ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក​ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សត ណាឌី ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​សៀមរាប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការពិនិត្យ និងដោះ​ស្រាយ​ករណី​ចែក​ចាយ​គ្រឿងញៀន នៅ​ផ្លូវ​លេខ៦០ ខេត្ត​សៀមរាប៕

ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក​ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សត ណាឌី ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​សៀមរាប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការពិនិត្យ និងដោះ​ស្រាយ​ករណី​ចែក​ចាយ​គ្រឿងញៀន នៅ​ផ្លូវ​លេខ៦០ ខេត្ត​សៀមរាប

  • ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក​ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សត ណាឌី ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​សៀមរាប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការពិនិត្យ និងដោះ​ស្រាយ​ករណី​ចែក​ចាយ​គ្រឿងញៀន នៅ​ផ្លូវ​លេខ៦០ ខេត្ត​សៀមរាប已关闭评论
  • 17 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/15  Category:ក្នុងស្រុក