ហាង​ខ្មែរ​ប្រើ​ស្ទីល​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​ដោយ​វត្ថុ​ចាស់ៗ​

dnt-news: ​ ដើម្បី​ជាការ​ទាក់ទាញ​បណ្តា​ម្ចាស់​ហាង​ផ្សេង ៗ មានដូចជា​ភោជនីយដ្ឋាន ហាង​ផឹកស៊ី ហាង​លក់ទំនិញ​ជាដើម មានការ​តុបតែង​ដោយ​ជ្រើស​រើសយក​អ្វីដែល​ថ្មីៗ ទំនើបៗ មក​តាំង​បង្ហាញ ។ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ហាង​អាហារ​រដ្ឋា​ន​នៅ​ជនបត​មួយ​នេះ បែរជា​ជ្រើស​រើសយក​វត្ថុ​ចាស់ៗ ដែល​សេសសល់​ពី​សម័យមុនៗ​យក មក​តុបតែង​ស​ម្