សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​


សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

លោក បញ្ញា ​អ្នក​រៀប​ចំ​ខាង​ផ្នែក​សំបុត្រ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ចំនួន​សំបុត្រ​ដែល​បោះ​ពុម្ព​សម្រាប់​លក់​៣ពាន់​សន្លឹក ប៉ុន្តែ​អ្នក​ចូល​រួម​គឺ​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​ សម្រាប់​អ្នក​គ្មាន​សំបុត្រ​ក្រុម​ការងារ​បើក​ឲ្យ​ចូល​​សេរី​តែ​ម្ដង ដើម្បី​បាន​មើល​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ក្រោយ​គូ​ Couple Run រត់​ចប់។

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

លោក បញ្ញា​ថ្លែង៖ “មិន​នឹក​ស្មាន​ថា​មាន​មនុស្ស​ចូលរួម​ច្រើន​អីចឹង​ទេ​ សំបុត្រ​ដែល​បោះ​ពុម្ព​មាន​ប្រមាណ​៣ពាន់​សន្លឹក​ លក់​ដាច់​ទាំង​អស់​ក្នុង​នោះ​ក្រោយ​រត់​ប្រណាំង​ចប់​ក៏​បាន​​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​មិន​មាន​សំបុត្រ​បាន​ចូល​ទស្សនា​ការ​ប្រគំ​តន្រ្តី​ផង​ដែរ”។​​

 

ម្សិល​មិញ​នេះ​កម្មវិធី ​Couple Run ​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ដំបូង​ក្នុង​ព្រះរាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​​មាន​មនុស្ស​ចូល​រួម​​យ៉ាង​ច្រើន​។ មិន​មែន​មាន​តែ​យុវវ័យ​ ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​មនុស្ស​​វ័យ​ចំណាស់​ចូល​រួម​រត់​ ដើម្បី​សុខភាព​និង​យក​ថវិកា​ជួយ​កុមារ​នៅ​ពេទ្យ​គន្ធ​បុប្ផា​ផង​ដែរ​។

 

តោះ​មើល​រូប​ខាង​ក្រោម​ ក្រែង​មាន​ជាប់​ប្រិយមិត្ត​ក្នុង​ហ្នឹង​ដែរ​ទៅ​៖

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

សកម្មភាព​ Couple Run ម្សិលមិញ​​​អ្នក​ចូលរួម​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​​​

 

 

អត្ថបទ ៖ ថា ម៉ាលីដា