ក្មេងស្រី​អាយុ​១៦​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ត្រូវ​ឪពុក​កប់​ទាំង​រស់​

dnt-news : នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ ឪពុក​របស់​ក្មេងស្រី​ជនជាតិ​ទួរគី​អាយុ​១៦​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ កំពុង​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការកាត់ទោស​ពីបទ​កប់​កូនស្រី​ទាំង​រស់ ព្រោះតែ​ពួកគេ​បាន​ខឹង​នឹង​នាង​ដោយសារតែ​រឿង​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​ដែល​ពួកគេ​គិតថា ជា​ទង្វើ​ខុស​នឹង​ប្រពៃណី​ដែល​បាន​បាត់​ខ្លួន​អស់​រយៈពេល​៤០​ថ្ងៃ